Haave, Jørgen

Haave Jorgen web2Forfatteren Jørgen Haave ble ansatt ved Henrik Ibsen Museum i Skien i 2008. Han er utdannet litteraturviter og har i dag stilling som konservator ved Telemark museum. Med denne boka ønsker han å løse flere av gåtene i Henrik Ibsens biografi. Hva skjedde egentlig da familieformuen forsvant? Hvorfor brøt Henrik Ibsen tidlig kontakten med sine søsken og foreldre? Og hvorfor kom dikteren aldri tilbake til Skien etter å ha reist fra byen som ung?

 

Familien Ibsen

Personvernerklæring

Museumsforlaget AS, Kjøpmannsgata 23, NO-7013 Trondheim
Telefon: (+47) 47 47 87 47. E-post: post@museumsforlaget.no