Storsul, Stein

Storsul Stein webStein Storsul er sosialøkonom og har tidligere vært fylkeskultursjef i Nord-Trøndelag. Som frittstående konsulent har han gjennom flere tiår vært rådgiver og prosjektleder i en lang rekke utviklingsprosjekter innenfor kultur, næring og attraksjon i hele landet. Han var prosjektleder for byggingen av Stiklestad Nasjonale Kultursenter som åpnet i 1992.  (Foto: To-Fotografer AS / Kjell Bjertnæs)

 

Olav Haraldsson

Personvernerklæring

Museumsforlaget AS, Kjøpmannsgata 23, NO-7013 Trondheim
Telefon: (+47) 47 47 87 47. E-post: post@museumsforlaget.no