Stenvik, Lars

Stenvik Lars-F webLars Stenvik er professor i arkeologi ved NTNU Vitenskapsmuseet der han blant annet underviser i emner fra jernalderen og i museumskunnskap. Han var involvert i planleggingen av formidlingen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter da det skulle bygges, og hadde i en periode en bistilling ved Kultursenteret. Han har skrevet artikler og bøker om jernalderen i Trøndelag og om arkeologien rundt Stiklestad.

 

Olav Haraldsson

Personvernerklæring

Museumsforlaget AS, Kjøpmannsgata 23, NO-7013 Trondheim
Telefon: (+47) 47 47 87 47. E-post: post@museumsforlaget.no