Ringertz, Signe Holta

Ringertz Signe Holta webSigne Holta Ringertz er cand.pharm. fra Universitetet i Oslo, og har medisinsk embetseksamen fra Karolinska Institutet i Stockholm og Universitetet i Oslo. Hun er dr.med. fra Karolinska Institutet, spesialist i medisinsk mikrobiologi og har vært professor ved Universitetet i Tromsø. Den hovedsakelige delen av forskningen hennes har handlet om utvikling av bakteriers resistens mot antibiotika. Hun har også undervist i latin som fagspråk for farmasøyter og leger. I tillegg er hun omviser i urtehagen ved Norsk Farmasihistorisk Museum, med spesiell interesse for medisinplantenes historie.

 

Medisinplanter

Personvernerklæring

Museumsforlaget AS, Kjøpmannsgata 23, NO-7013 Trondheim
Telefon: (+47) 47 47 87 47. E-post: post@museumsforlaget.no