Kjønnsperspektiv på museum

390 NOKav Brita Brenna og Marit Hauan (red.)

 

Museers virksomheter er komplekse. Det drives innsamling; objekter, gjenstander, foto og fortellinger katalogiseres og oppbevares, samlingene konserveres og sikres, det forskes og det formidles gjennom objektene. I alle disse ulike museumspraksiser foregår det valg og prioriteringer. Mangfoldet forsterkes ved at museumssamfunnet har ulike faglige ståsteder – både kultur- og naturvitenskapelige. Hvordan velges kategorier og objekter? Etter hvilke kriterier? Hvordan innpasses kjønnsteoretiske innganger i disse ulike virksomheter innenfor museer?

 

Kommer i oktober 2018
ISBN 9788283050608
Antall sider: Ca. 200
Format: 15,6 x 23,4 cm
Leveringstid: 2-5 virkedager
Innbinding: Innb.+


Personvernerklæring

Museumsforlaget AS, Kjøpmannsgata 23, NO-7013 Trondheim
Telefon: (+47) 47 47 87 47. E-post: post@museumsforlaget.no

Webløsning: fagtrykk.no