9788283050561

Kinesisk porselen i Norge på 1700-tallet

390 NOKav Randi M. Johannessen

Redigert av Marie Fongaard Seim og Kari Telste

 

Utdrag fra boka

 

På 1700-tallet var det et umettelig behov for porselen til bruk i hverdagslivet, og store mengder te- og kaffeserviser, middagsserviser, punsjeboller og annet spesialprodusert porselen for Europa ble importert fra Kina til Danmark og Norge gjennom Asiatisk kompani. I denne boka gir Randi Johannessen et bredt bilde av dansk-norsk porselenshandel med Kina på 1700-tallet, og viser hva som karakteriserer kinesisk eksportporselen i norske samlinger. Hun følger porselenet fra produksjonsbyen Jingdezhen til handelsdistriktet i Kanton, og videre inn på det europeiske og deretter det norske markedet.


Denne boka består hovedsakelig av Randi Johannessens upubliserte magistergradsavhandling i kunsthistorie. Manuskriptet, som er skrevet i 1950-årene, kom først fram i lyset etter hennes død – og er nå gjennomgått av redaktørene Kari Telste og Marie Fongaard Seim. I tillegg har redaktørene skrevet en innledende og avsluttende del som trekker linjer fra hennes undersøkelse til spørsmål som fortsatt er aktuelle.


Randi Marie Johannessen (1924–2008) arbeidet ved Norsk Folkemuseum gjennom hele sitt aktive yrkesliv. Hun fikk sitt første engasjement i 1948 og ble ved museet helt til 1994, da hun som katalogleder gikk av for aldersgrensen. Hennes liv og studier belyser en viktig del av museumshistorien, og gir et innblikk i kunsthistoriefaget i 1950-årene. Avhandlingens systematisering og analyse av porselen som ble importert fra Kina til Norge, bidrar til kunnskapen om denne gjenstandsgruppen.

 

Om redaktørene

Marie Fongaard Seim (f. 1978) er fotoarkivar, utdannet kunsthistoriker og konservator NMF. Hun har jobbet ved Norsk Folkemuseum siden 2006, hovedsakelig med museets fotosamling, og bidratt i en rekke utstillings- og bokprosjekter.

 

Kari Telste (f. 1950) er førstekonservator og utdannet kulturhistoriker/etnolog. Hun har vært ansatt ved Norsk Folkemuseum siden 2006, og har hovedsakelig hatt ansvar for forskning og forskningsadministrasjon. Hun har vært redaktør for flere bøker/årbøker, og har skrevet en rekke artikler om temaer som spenner fra seksualitet og kjærlighet, ekteskap og familie til porselen og nye forbruksvarer på 1700-tallet.

 

Presse

Friheten 07.06.18

Omtale på norskfolkemuseum.no

 

Utgitt: April 2018

ISBN 9788283050561

Antall sider: 160
Format: 22,2 X 23 cm
Leveringstid: 2-5 virkedager
Innbinding: Innb.

 

 +


Personvernerklæring

Museumsforlaget AS, Kjøpmannsgata 23, NO-7013 Trondheim
Telefon: (+47) 47 47 87 47. E-post: post@museumsforlaget.no