9788283050585_1847439988

Trønderveven 2018. Tema: Immateriell kulturarv og kulturelt mangfold

250 NOKav Aud Mikkelsen Tretvik (red.)

 

Utdrag fra boka

 

 

Immateriell kulturarv og kulturelt mangfold er gjennomgangstema i denne årboka til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Sør-Trøndelag Historielag. Innholdet spenner fra håndverksteknikker i tre og tekstil – via dans og musikk – til sommerferie som kulturarv. I boka blir håndverksteknikker i Haltdalen stavkirke grundig belyst, og vi får et innblikk i skolehverdagen ved Fosen folkehøgskole, som er en viktig opplæringsarena for tradisjonskunnskap. Tradisjonell blokktrykk på tekstil blir gjennomgått, og vi får også se hvor sterkt tekstiler står i samisk gjenstandskultur. Uformelt kulturliv i borgerskapet i Trondheim rundt år 1800 er tema for én artikkel, tidligmusikk i byen er tema for en annen.  Musikeren og komponisten Eberhard Böttcher blir portrettert. Han har satt varige spor etter seg og bidratt til at Trondheim i dag er en musikkby. Avslutningsvis får vi ny kunnskap om fritidslivet til de jødiske famili­ene i Trondheim før og etter andre verdenskrig.

 

Immateriell kulturarv kan være vanskelig å gripe tak i. Det immaterielle og det materielle står tilsynelatende i motsetning til hverandre, men er ofte to sider av samme sak. Vi har kunnskaper om materialer og teknikker på den ene siden og om redskapene og produktene på den andre. Musikk utøves på instrumenter som er fysiske gjenstander, mens komposisjonen og selve utøvelsen er den immaterielle siden. Kulturarven vi har å forvalte, er mangfoldig. Det som blir presentert i denne årboka, har utfoldet seg i vår region, men har på ulike vis stått i forbindelse med verden rundt. Ingenting er bare typisk norsk eller typisk trøndersk; kulturarven er derfor på samme tid stedbunden og grensekryssende.

 

Om årboka

Trønderveven utgis av Sverresborg Trøndelag Folkemuseum / MiST og Sør-Trøndelag Historielag i samarbeid med Museumsforlaget. Årboka inneholder gode artikler fra dyktige fagfolk i Trøndelag. Hvert år har vi et nytt tema som fenger mange lesere.

 

Utgitt: September 2018
ISBN 9788283050585
Antall sider: 198
Format: 21,6 x 22,6 cm
Leveringstid: 2-5 virkedager
Innbinding: Mykbind med klaffer (flexibind)+


Personvernerklæring

Museumsforlaget AS, Kjøpmannsgata 23, NO-7013 Trondheim
Telefon: (+47) 47 47 87 47. E-post: post@museumsforlaget.no