9788283050486

Immateriell kulturarv på museum

300 NOKav Terje Planke, Anne Kristin Moe og Thomas Walle (red.)

 

Utdrag fra boka

 

Bokomtale:

By og bygd er Norsk Folkemuseums årbok. Siden den ble etablert i 1943, har målsettingen vært å utgi kulturhistoriske og museumsfaglige studier av høy faglig og vitenskapelig kvalitet. Samtidig skal det være rom for å presentere pågående forskning – såkalte småstykker – i en populærvitenskapelig form. By og bygd er et samlingssted for forskning i og om de kulturhistoriske museene i Norge.

 

Det er over ti år siden UNESCO-konvensjonen om den immaterielle kulturarven ble ratifisert, og vern av den er blitt en del av museenes samfunnsoppdrag. I denne boka ser vi nærmere på hvordan dette oppdraget håndteres ved ulike norske museer. Vi møter danseformidling og folkemusikk i skjæringspunktet mellom tradisjonsutøvere, arkiver og publikum. Vi blir med på å gjenopplive en marginal kulturtradisjon og får vite hvordan vern av historiske hageplanter bidrar til biologisk mangfold. Har konvensjonen så ført til fornying, eller har den bidratt til å forsterke en praksis som alltid har ligget i kjernen av det museene har drevet med? Et fellestrekk ved alle bidragene er at de tydeliggjør museenes plassering i grenselandet av UNESCO-konvensjonens nedslagsfelt. Samtidig brukes konvensjonen som et argument for den praksisen museene fører.

 

Presse

Museumsnytt nr 2/2018

Friheten 12.04.18

 

 

Utgitt: Mars 2018
ISBN 9788283050486
Antall sider: 112 sider
Format: 15,6 x 23,4 cm
Leveringstid: 2-5 virkedager
Innbinding: Heftet
Serie: By og bygd nr. 47+


Personvernerklæring

Museumsforlaget AS, Kjøpmannsgata 23, NO-7013 Trondheim
Telefon: (+47) 47 47 87 47. E-post: post@museumsforlaget.no