9788283050349

Husdyrbruk i Nord-Østerdalen

390 NOKav Egil Simensen

 

Bla-i-boka

 

Husdyrbruket har lange tradisjoner i fjellbygdene. Det har vært sjølve hovednæringa som har satt sitt preg på bygdene og livet i dem. For de som skal føre tradisjonene videre, er det viktig å kjenne historien. Denne boka er et bidrag til det.

 

Husdyrbruk i Nord-Østerdalen beskriver utviklinga i husdyrbruket i Nord-Østerdalen – fra den første bosetninga med etablering av gardsbruk og fram til i dag. Vi får vite om de naturgitte forutsetningene, og om hold av storfe, sau, geit, hest og pelsdyr. Konflikten mellom rovdyr og husdyr, samvirketiltak knyttet til foredling av husdyrproduktene samt institusjoner knytta til kunnskapsbyggingen er også omtalt. Utviklinga i regionen er representativ for fjellbygdene generelt, og boka vil favne en videre lesekrets enn bare den lokale. Boka er illustrert med en rekke bilder fra fotoarkivet til Anno museum, Musea i Nord-Østerdalen.

 

Presse

Arbeidets Rett 24.06.16

Østlendingen 28.05.16

Tynsetingen 27.05.16

 

Utgitt: April 2016

ISBN 9788283050349

Antall sider: 248 sider

Format: 22,2 x 22,9 cm

Leveringstid: 2-5 virkedager

Innbinding: Innbundet+


Personvernerklæring

Museumsforlaget AS, Kjøpmannsgata 23, NO-7013 Trondheim
Telefon: (+47) 47 47 87 47. E-post: post@museumsforlaget.no