9788283050240

Energi, teknologi og klima - utfordringer og handlingsrom

450 NOKav Eivind Hiis Hauge, Gunnar Sand og Lars Thomas Dyrhaug (red.)

 

Bla i boka

 

Forholdet mellom energi og klima er et komplekst område der «riktige» svar på konkrete utfordringer avhenger av geografisk ståsted, verdivalg, tidsperspektiv og teknologisk utvikling. Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) vil markere sitt 60-årsjubileum med dette bidraget til helhetstenkning og faktabasert debatt om energi i et klimaperspektiv, og Norges spesielle rolle og muligheter i denne sammenheng.


Boka består av elleve kapitler der forfatterne tar opp energirelaterte problemstillinger med utgangspunkt i eget fagfelt. De er blitt utfordret til å være tydelige, gjerne med skarpe konklusjoner og anbefalinger. Boka er beregnet på den interesserte allmennhet generelt og våre politiske beslutningstakere spesielt. 

 

Presse

Aftenposten 22.10.15

 

Utgitt: Oktober 2015

ISBN 9788283050240

Antall sider: 198

Format: 22 x 23 cm

Leveringstid: 2-5 virkedager

Innbinding: Innbundet

 +


Personvernerklæring

Museumsforlaget AS, Kjøpmannsgata 23, NO-7013 Trondheim
Telefon: (+47) 47 47 87 47. E-post: post@museumsforlaget.no